Vill du ha skoj, träffa andra och bidra till en fantastisk lärandegemenskap?

Vi skapar ledarträning för dedikerade ledare som, samtidigt som de får relevanta verktyg och processformer, önskar en lärandegemenskap som tydligt sätter målet att 1+1=3 eller mer.

Vi på Interaction Consulting Group vill förenkla och förbättra livet för engagerade ledare som vill skapa resultatsprång med delaktighet och göra mer för att få fler helhjärtade medarbetare.

Vårt koncept Heart in business
innebär utveckling av helhjärtat engagemang för att säkerställa livslust och välmående i målstyrningen – något som är centralt för att skapa ett framgångsrikt företag. I det ingår styrkebaserat helhetstänkande med tid för personliga intressen, kontemplation och rikt fritidsliv.  Med styrkebaserat menar vi att vi jobbar på att vara i kontakt med våra personliga medfödda styrkor/talanger och att dessa förenas med grundläggande psykologiska behov som vi människor har för att vara inre motiverade.

En av de fundamentala delarna är i hur vi kommunicerar med varandra. Internt såväl som externt. I vår träning får du utveckla styrkebaserad processledning med hjälp av processmetoder som är väl beprövade, även internationellt.

Fokusområdet är utveckling av optimal motivation för att lägga ribban för en helhjärtad prestationskultur.

Vi skapar ledarträning för dedikerade ledare som, samtidigt som de får relevanta verktyg och processformer, önskar en lärandegemenskap som tydligt sätter målet att 1+1=3 eller mer.

Du som är deltagare blir en naturlig del av utvecklingsprocessens framgångsrecept. Med hjälp av våra utvecklingsprinciper, som stödjer bestående förändring i form av genuina förbättringar för både personalen och företagets positiva resultat, kan du med lätthet välja att vara en viktig kugge.

Genom att ta personligt ansvar för att vara delaktig i att skapa inspirerande lärandegemenskaper med psykologisk trygghet (som behövs för att vi ska kunna utmana varandra på omedvetna dysfunktionella mönster, fallgropar och mentala allergier) får vi det att hända!

Om du
- är en person som vill göra en skillnad i andra människors liv.
- redan är framgångsrik i din roll som ledare,
- är passionerad över att träna, coacha och utveckla och hjälpa andra

då kanske vi är som gjorda för varandra!Vår öppna ledarträning i styrkebaserad utveckling är tillgängligt både genom två fristående introduktionskurser på vardera 2+1 dagar och ett halvårslångt ledarskapsprogram där du fördjupar dina kunskaper mellan september 2017 och februari/mars 2018.

Programmet ger möjlighet till certifiering i coachande processledning med NLP, som är en internationell lärande- och kommunikationsmodell, känd för sin effektivitet i  självledarskap, processledning i verksamhetsutveckling och coachning i den mänskliga processen.

Genom introduktionsprogrammet får du alltså en bra inblick i hur den längre ledarträningen kan se ut från insidan. Det ger dig 6 dagar intensiv träning i hur du kan processleda effektiva motivationsprocesser för individer. I den första introduktionsmodulen fokuserar vi på hur du leder dina individsamtal och i den andra  på gruppsamtal.

Genom att sända din intresseanmälan nedan
kan du bli en av dem som antas till
certifieringsprogrammet.
Introduktionsprogrammet krävs för deltagande i fördjupningsprogrammet.
Begränsat antal platser.
Se priser, datum och kursbeskrivning här.

Du behöver inte ens ha gjort något liknande tidigare. Vi har kunskapen, ledarträningen och coachningen som hjälper dig att göra det du vill få ut av utbildningen. Det viktigaste är ändå din grundläggande attityd - en attityd som utgår från att resonansen i människor kommer ur processer som odlar kraft- och inspirationstänkande, där du önskar hjälpa andra till nya nivåer och själv leva ett exceptionellt och hållbart liv.

I din intresseanmälan får du berätta om vad det är som gör att du vill vara med i ledarträningen. Vad du är mest nyfiken på som kan ge dig optimal utveckling i din nuvarande roll. Du får också berätta om vad du kan bidra med.

Vi är mer än ett tränings och konsultföretag. Vår nisch finns inom området coachning och mental träning med styrkebaserad processledning med NLP som vår specialitet och du kommer uppleva att du får så mycket mer. Vår unikitet ligger i lärandegemenskapen.

Alla kursledare är certifierade tränare och har specialkunskap i den neurolingvistiska pedagogiken – en pedagogik som utgår från att resultaten som produceras i en organisation sker via människors subjektiva perspektiv. När vi klarar av att förstå mer om hur vi tar in och bearbetar informationen via våra sinnen och hur vi väljer att tolka det genom språket – kan vi som coachande processledare skapa de rätta förutsättningarna så att de bästa framgångsnycklarna skapas för både individen, gruppen och organisationen.
 
VARFÖR Heart in business?
Vi tror på att varje organisation kan inte vara starkare än de bilder av företagets framtid som faktiskt existerar. När vi skapar en bild av framtiden, så är det viktigt att den förankrankrar oss i en gemensam vision som obs! lever IDAG. Om vi skapar konstruerade framtidsbilder som människor förväntas använda bortser vi från att det inte går att tvinga fram helhjärtat engagemang. Därför vilar vår certifieringsutbildning i coachande processledning på ”konsten att locka fram det bästa i sig själv och andra.” Det sker genom att ledarna vet hur man får fram den bästa utgåvan ur var och en.

Glöm den där metaforen om att vi måste få bort den ruttna potatisen i säcken. Det synsättet är för länge sedan utdaterat. men när vi saknar rätt typ av verktyg och förhållningssätt för att jobba styrkebaserat, är det den vi väljer i alla fall. I brist på något bättre.

 

Ser du dig själv som en entreprenör är du förmodligen ägare och grundare, ser du dig själv som intraprenör är du förmodligen en person som är ansvarig för företagets resultat på ett eller annat vis. I dessa roller måste vi våga tänka nytt och vara närvarande med samtiden.

Vi ser att ledare som vill något mer, ofta står ensamma i det de gör. Även om verksamheten har ett antal anställda, bär den entre-/intraprenöriska ledaren hela verksamhetens framgångar och misslyckanden på sina axlar, fattar alla beslut på egen hand, och tar allt för många roller själv i verksamheten. Vissa symptom är att de arbetar för många timmar och dagar, avstår från semester, slutar att hålla sig i form, och tar avstånd från sina familjer, utan att själva inse det.
 
Vi inser att många av dessa ledare är riktigt bra på att utföra tjänsterna de tillhandahåller, men resten av verksamheten får inte lika mycket uppmärksamhet eller brister i funktion. Det vanligaste felet är att de som befinner sig i ledargrupperna får tid att processa målbilder och strategier, men när deras process börjar falla på plats, tar otåligheten över att få komma igång, och då finns inte den tid som medarbetarna behöver för att förankra sitt genuina engagemang.

Mycket av detta är det som hindrar den entre-/intraprenöriska ledaren från att uppnå allt denne drömde om när den tackade ja till jobbet eller grundade verksamheten.

 


Den största upptäckten, och det som leder oss till en ny era för vårt varumärke, är att varje ledare som drivs av sitt helhjärtade engagemang är också fast besluten att lyckas. Motgångar ses inte längre som ett misslyckande utan istället som en del av skaparprocessen. De drivs av något som är djupt rotat i dem och som har en emotionell grund. Vi kallar det den emotionella startpunkten. Att förstå den här emotionella kopplingen har förändrat sättet de leder på, hur de kommunicerar med sin personal, hur de anställer ny personal, hur de är som människor i sina individuella världar, och framför allt: hur de uttrycker sitt större syfte.
 
Vi insåg att om vi verkligen bryr oss om de här personerna, och om vi vill hjälpa dem, då måste vi göra det tydligt i vår verksamhet och i livet. Inte genom att presentera den ultimata lösningen på alla problem, men definitivt som ett värdefullt ledarutvecklingstöd och med pålitlig processhandledning som kan hjälpa dig som ledare att uppnå dina bästa möjliga lösningar.

Med hjälp av den klarhet som distans ger kan vi hjälpa dig som deltagare att både öka din egen processkompetens och samtidigt arbeta mot en komplett verksamhet som berikar ditt liv och som uppfyller behoven i den emotionella kopplingen.

 

Begränsat antal platser per program.Peder Wroldsen och Anna Pia Hellstedt
www.heartinbusiness.se
Heart in business ledarutveckling - Copyright Anna Pia Hellstedt. Alla rättigheter förbehållna.
Powered By ClickFunnels.com